Massage til børn og unge

Massage har stor betydning for børn og unges trivsel og udvikling.

Forebyggelse af dit barns fysiske og psykiske velbefindende.

Diagnoserne flyver gennem luften når der tales om børn og unge i dag. Angst, depression, autisme spektre forstyrrelser, kropsstress – ja ikke bare fysiske symptomer, men især også psykisk stress som i sidste ende påvirker kroppen, tankerne, søvnen og som forplanter sig som spændinger i muskler, led og nervesystem.

Egne forventninger, forventninger fra samfundet og ikke mindst fra mor og far, påvirker børn og unge mere end vi umiddelbart er opmærksomme på. ”Mor er jeg pæn nok i denne kjole?”. ”Far er jeg god nok til fodbold?”. ”Hvad tænker mine venner/veninder om mig?” – og vigtigst af alt – hvad tænker jeg egentlig om mig selv? Alt dette har altid eksisteret – også da jeg var barn og ung, men i dag er det bare meget mere synligt og der bliver talt meget mere om det, fordi medierne har en stor påvirkning, og fordi det i forhold til, især de sociale medier, er meget nemmere at sammenligne sig selv med andre – med mange andre – med hele Verden.

Medierne bringer problematikkerne frem i lyset. Vi diskuterer det med hinanden og vi håber at vi i vores travle hverdag kan få tid til måske at gøre noget ved det. Eller måske forventer vi et eller andet sted også at andre skal gøre noget ved det og gøre mere for at vore børn og unge får det bedre hvis de, af en eller anden årsag, får ondt i krop og sind.

Vi kan snakke længe om, hvor og hvornår det startede og hvor eller hvornår det måske vil ende, eller toppe, men i sidste ende er det jo vores ansvar som forældre at sørge for, at vores børn og unge får de bedste forudsætninger for at klare at vokse op og agere i den Verden som de nu engang er blevet en del af. Vi kan formodentlig ikke ændre ret meget på udviklingen, men vi kan måske ændre på vore egne prioriteringer. Vore prioriteringer, som også påvirker og smitter af på vore børn og unge.

Den bedste måde at påvirke udvikling af negativ retning er, at forebygge. Du kender det sikkert hvis du har bil. Vi forebygger ulykker ved at sørge for at lyset virker og at bremserne vedligeholdes og sidst men ikke mindst, at motoren smøres så den holder til alle de kilometer vi skal køre. Service kaldes det vist i daglig tale.

Forebyggelse er også et gængs ord, som vi hører og bruger i forbindelse med børn og unge. Her handler det dog ofte om samfundsmæssige relevante emner som eksempelvis at forebygge kriminalitet eller misbrug. Forebyggelse bør bredes meget mere ud, og bør også koncentreres mere om bløde værdier og følelser. Diskussionen om, hvordan vi kan være med til at forebygge at vore børn og unge får ondt i krop og sind bør fylde meget mere. Jo bedre børn og unge har det med sig selv, jo bedre har de det også med andre. Dette gælder i øvrigt ikke kun børn og unge, men også os voksne.

Hvad har alt dette med massage at gøre?

Alt dette har ikke noget med massage at gøre, men massage har noget med alt dette at gøre. Massage har nemlig stor betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Følesansen er den tidligste og mest omfattende kontaktkilde til, på samme tid at opleve sig selv og omverden. Berøring er dybest set en livsnødvendighed for overlevelse, eksistens, identitet, social samhørighed og læring. Ved hudstimulation er formålet, at sænke modtagerens stressniveau. I perioden efter massagen har hjernen lettere ved at sortere, afstemme, bearbejde og koordinere følesansesignaler til brug i en samlet afbalanceret sanseintegration.

Og hvad betyder det så i forhold til alt det vi startede med? At blive mere bevidst om os selv har den sidegevinst, at vi også bliver mere bevidste om andre, om andres betydning for os selv og om vores betydning for andre. Jo bedre vi kender vores krop, vore grænser, vore følelser og ikke mindst vores psykiske tilstand, jo bedre bliver vi til at relatere os til andres kroppe, grænser, følelser og psykiske tilstand.

Den travle hverdag tilgodeser ikke automatisk tiden, hvor vi kan koble fra, trække stikket eller bare sørge for at vi får tanket op igen så vi kan være klar til endnu mere af det der påvirker os både fysisk og psykisk. Tiden skal tages. Tiden skal prioriteres. Tiden til dette skal gøres vigtig fordi det netop er en del af den forebyggelse som vi bør koncentrere os meget mere om.

Vores børn og unge beder ikke selv om massage. De fleste ved slet ikke at det er en mulighed. Mange forældre ved det faktisk heller ikke. Mange forældre ved ikke, at det er en mulighed og at det bør være en vigtig prioritering for deres børn. Vi bruger ofte rigtig mange penge på vore børn, men vil vi også prioritere at bruge penge på at forebygge deres fysiske og psykiske tilstand og velbefindende? Selvom mange af de diagnoser og symptomer som jeg startede med at nævne, kan have store konsekvenser for børn og unges helbred og udvikling, prioriteres forebyggelse indenfor det kropslige og psykiske ikke særlig højt.

Massage kan selvfølgelig ikke fjerne diagnoser og kan ikke alene bruges som behandling af psykiske lidelser, men det er jo ikke anderledes end at service på bilen ikke kan forhindre ulykker, at du laver en bule i bilen eller at dækket punkterer. Prioriteringen af at forebygge kan derimod øge vores egen bevidsthed og vores samvittighed i forhold til at vi i det mindste forsøger at gøre noget og ikke bare giver op, lader stå til eller forventer at andre løser udfordringerne eller kommer og fikser problemerne. Prioriteringen af at forebygge kan mindske behandling på sigt, og igen kan vi sammenligne med bilen som vi sender til undervognsbehandling for at undgå rust. Er din bil vigtigere end dit barn? Nej vel….

Bestil tid til service til dit barn.

Du kan både hjælpe dit barn på vej enten fordi det allerede har behov for behandling, eller fordi du ønsker at forebygge og prioritere at give dit barn rum og mulighed for øget velvære, afspændte muskler, stimulering af sanserne, udvikling af emotionelle og sociale kompetencer, mindske taktil skyhed og øge dit barns fornemmelse for egne grænser samt kropsbevidsthed.

Med baggrund i min uddannelse som både pædagogisk massør og socialpædagog, har jeg meget gode forudsætninger for behandling af børn og unge med særlige behov. Jeg har gode erfaringer med, at massage kan bruges som et redskab og behandling i forbindelse med mange fysiske og psykiske udfordringer, og at børn og unge har gavn af, at der bliver skabt tid og rum til dem, hvor de får mulighed for at være dem selv i deres krop.

Er du blevet nysgerrig eller tænker du, at det helt sikkert er noget du vil prioritere for dit barn, kan du finde mere information på enten min hjemmeside: www.massagepædagogen.dk, på min onlinebookingside: www.kristinaalbers.onlinebooq.dk eller du er velkommen til at kontakte mig på 60 84 60 85 for en personlig snak.

Kristina Albers, Øster Starup, maj 2019