Hvorfor bør vi prioritere massage?

Som mor til fire børn og socialpædagog siden 2002 har jeg gennem årene oplevet, at mange børn og unge er vokset op i en al for travl hverdag, hvor berøring, kram og ikke mindst massage prioriteres alt for lavt eller slet ikke eksisterer. I bogen “Hvis du ikke rør mig, så dør jeg”, skrevet af Ylva Ellneby, kan vi læse om, hvad den fysiske berøring har af betydning for børns udvikling og trivsel. 

Vi forældre er oftest meget gode til at vise vore børn og unge værdien af materielle goder, men glemmer måske at introducere dem til sammenhængen mellem fysisk og psykisk velvære. 

Følesansen er den tidligste og mest omfattende kontaktkilde til, på samme tid, at opleve sig selv og omverden. Berøring er dybest set en livsnødvendighed for overlevelse, eksistens, identitet, social samhørighed og læring. 

Med pædagogisk massage opstår en oplagt mulighed for at opbygge positive nuancerede berøringserfaringer, hvad ikke alle nødvendigvis har med sig i rygsækken. 

Ved hudstimulation er formålet, at sænke modtagerens stressniveau. I perioden efter massagen har hjernen lettere ved at sortere, afstemme, bearbejde og koordinere følesansesignaler til brug i en samlet afbalanceret sanseintegration. 

Berøring er livgivende.